Kes me oleme

MGI on täisteenust pakkuv loominguline turundusagentuur. Meie põhitegevusaladeks on müügiedendus ja teised below-the-line turundusteenused, kuid kuna tänapäeval on piirid erinevate turundusdistsipliinide vahel üha enam hägustumas, siis pakume sisuliselt kõike reklaami ja turundusega seotut. Siiski on meie fookuseks ja peamiseks tugevuseks turundustegevus müügikohtades ning otsene ja vahetu suhtlus tarbijatega.

Enamus meie klientidest on suured rahvusvahelised kaubamärgid, kelle puhul massimeediareklaam osana globaalsest strateegiast imporditakse ning meie kanda on kõik muud tegevused, mida brand kohalikul turul ette võtab. Olles nüüdseks juba tublisti üle 10 aasta selliste turundusteenuste pakkumisega tegelenud on see mõjutanud ka meie agentuuri profiili ning pakutavate teenuste valikut. Meie suureks tugevuseks selliste klientide teenindamisel on rahvusvahelisus. Rohkem kui 2/3 meie kampaaniatest on ülebaltikumilised ning oma heade Läti ja Leedu sõprade abiga suudame pakkuda koordineeritult kõiki turundusteenuseid kolmes Balti riigis.

Loomingulisus on meie agentuuris alati au sees olnud ning kuigi võiks arvata, et globaalsete brandide teenindamisel vajadus selle järele sageli puudub, siis tegelikkus on hoopis vastupidine. Ka globaalsete strateegiate põhjal on võimalik luua suurepäraseid ning efektiivseid kohalikke loomingulisi lahendusi ning ka ülidetailsete graafiliste juhendite baasil on võimalik teha head ning loomingulist kohalikku disainitööd.

Millega tegeleme

STRATEEGILINE PLANEERIMINE
– Kohalike strateegiate kujundamine ja taktikaliste plaanide tegemine lähtuvalt globaalsest turundusstrateegiast
– Uuringuvajaduste kaardistamine ja konsultatsioonid nende tellimisel

BTL / MÜÜGIEDENDUS
– Müügiedenduskampaaniad / tarbijamängud
– Müügikohtade kujundusjuhised ja reeglistikud
– Müügikohamaterjalid, väljapanekud, müügiriiulid jne

ÜRITUSTURUNDUS
– Müügiedendusüritused
– Kliendiüritused
– Erisündmused jne

SPONSORPROJEKTIDE JUHTIMINE JA HALDAMINE
– Brandi esindatuse ja nähtavuse garanteerimine
– Lisategevused, aktiviteedid jne

ATL / REKLAAM
– BTL kampaaniate toetus massimeedias
– Loomingulised lahendused ja adapteeringud kõikidesse meediakanalitesse

KUJUNDUSTEENUSED
– visuaalne identiteet
– trükimaterjalid jne

UUE MEEDIA LAHENDUSED
– kampaanialehekülgede ja maandumislehtede kujundus ja teostus
– sotsiaalmeedia lahendused, sisuhaldus ja sisu loomine jne

Mida usume

TULEMUSED ON OLULISED
– me pakume teenuseid, mis viivad meie kliente lähemale nende eesmärkidele
– teenuseid, mida meie kliendid kõige rohkem vajavad
– meie töö tulemus peab alati omama millelegi mõju – müügitulemustele, suhtumisele, arvamustele vms.

HEAD IDEED ON OLULISED
– head ideed tuginevad faktidele ja teadmistele
– ilma hea ideeta võib kogu turundustegevus olla lihtsalt vahendite raiskamine

ÜHISED PRIORITEEDID ON OLULISED
– meie klientide esmased prioriteedid on alati ka meie esmased prioriteedid

INFORMATSIOON ON OLULINE
– me tegutseme ainult siis, kui meil on selge visioon mida teha, kuidas seda teha ja mida sellega soovitakse saavutada
– kui selgus puudub, siis me hangime vajaliku informatsiooni

PAINDLIKKUS ON OLULINE
– me elame maailmas, kus ainukeseks püsivaks asjaks on muutus
– me peame elama pidevas muutumises, et olla võimelised täitma meie klientide vajadusi

USALDUS ON OLULINE
– me teeme kõik endast sõltuva, et olla meie klientidele usaldusväärseteks partneriteks